Postaci

Caroline Irys Forbes
wampirzyca, czterdzieści dwie wiosny

Niklaus Hugh Mikaelson
pierwotna hybryda, tysiąc sześćdziesiąt wiosen

Shailenne Vivieca Bennett
wiedźma, szesnaście wiosen

Madelaide Jaylah Bennett
wiedźma, dwanaście wiosen

Beatrice Emimalle Bennett
wiedźma, osiem wiosen

Theodor Silvain Roerig
naukowiec, człowiek, czterdzieści dziewięć wiosen

Lansy Margarita Simmons
modelka, człowiek, dwadzieścia wiosen

Bonnie Brita Bennett
wiedźma, czterdzieści dwie wiosny